Допомагаємо стати страховим агентом легко

Дізнатися більше

Що робить страховий агент?

Страховий агент визначається як особа, яка працює для продажу страхових полісів клієнтам. Страхові агенти продають та домовляються про життя, здоров'я, майно чи інші види страхування для задоволення потреб своїх клієнтів. Як страховий агент, ви можете працювати в страховій компанії, направляти клієнтів до незалежних брокерів або працювати незалежним брокером. Як страховий агент, він розвиває стосунки з потенційними клієнтами через контакти та довідки. Ці стосунки є основою вашого бізнесу. Ви можете розвивати довгострокову базу клієнтів через багато каналів, включаючи реферали, холодні дзвінки, електронну пошту, соціальні мережі та поштову пошту. Ви також можете представити колективам на робочих зустрічах або виступити публічно на заході, пов’язаному зі страхуванням. Окрім пошуку нових клієнтів, як страхового агента ви маєте підтримувати стосунки з існуючими клієнтами. Страхові агенти повинні оцінювати потреби своїх клієнтів та пропонувати плани, що відповідають критеріям та фінансовому стану клієнтів. Окрім визначення потреб клієнтів, ви також повинні розробити план захисту, вказавши тарифи на негайне покриття та довгострокові цілі.

Які кваліфікації потрібні?

  • Диплом про середню школу, хоча багато хто починає з бакалавра
  • Ліцензія для роботи страховим агентом
  • Гарні навички обслуговування клієнтів: вам слід комфортно спілкуватися з іншими
  • Досвід роботи у відповідній галузі, наприклад, продажі (не обов'язкова)

Кроки для отримання ліцензії страхового агента

1. Вирішити, яким страховим агентом Ви хочете бути.

Ви повинні визначитися між двома видами страхових агентів, коли розпочинаєте свою діяльність зі страховим агентом: власним та незалежним.

Працювати з однією компанією

  • Мономандатний страховий агент - це той, хто працює лише з однією компанією, зазвичай великим національним страховим постачальником. Компанія забезпечує навчання та підтримку агента. Натомість агент представляє продукцію однієї компанії і не може продавати поліси для конкурента.
  • Багато мономандатних страхових агентів зобов'язані підписати договір про неконкуренцію, обмеживши їх однією страховою компанією на певний період.
  • Ставки комісії можуть бути нижчими залежно від маркетингової підтримки, яку надає агенту перевізник.

Працювати з декількома компаніями

  • Багатомандатний страховий агент, який також називається страховим брокером, - це той, хто працює з більш ніж однією страховою компанією.
  • Незалежні агенти мають більшу гнучкість у своїх пропозиціях, але отримують менше навчання та підтримки від страхових компаній, з якими працюють.
  • Агенти також повинні будувати свій бренд на ринках, де вони працюють, замість того, щоб покладатися на маркетингову підтримку відомих страховиків, що може зробити шлях до незалежного страхового агента більш складним.
2. Вирішити, які страхові продукти Ви будете пропонувати.
NextGen Framework

Автострахування

Страхування наземного транспорту – це добровільне страхування майнових інтересів, що пов’язані з володінням, використанням і розпорядженням транспортним засобом та обладнанням, що встановлене на ньому. Страховим випадком є дорожньо-транспортна пригода, що сталася за участю забезпеченого транспортного засобу, внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якоїзастрахована, за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та/або майну потерпілого. Страхове відшкодування сплачується в розмірі прямих матеріальних збитків Страхувальника внаслідок пошкодження, знищення або втрати транспортного засобу в межах страхової суми, але не більше ринкової вартості застрахованого автомобіля, та на умовах, визначених договором страхування.

Страхування майна

Майнове страхування — галузь страхової діяльності, в якій об’єктом страхового захисту є майно в найрізноманітніших його проявах. До майнового страхування відносять: страхування засобів повітряного, наземного та водного транспорту, страхування вантажів, інших видів майна, страхування фінансових ризиків тощо. Його економічне призначення полягає в компенсації шкоди, заподіяної страхувальнику внаслідок страхового випадку із застрахованим майном. Ідеться як про матеріальні, так і про фінансові збитки. Обсяг відповідальності страховика включає виплату страхового відшкодування страхувальникові в разі пошкодження або знищення матеріальних цінностей, а також у разі втрати страхувальником грошових коштів або неотримання ним запланованого доходу (прибутку) внаслідок страхових випадків, обумовленихдоговором страхування.

Stunning Graphics
NextGen Framework

Медичне страхування

Медичне страхування — форма соціального захисту інтересів населення в охороні здоров’я, що виражається в гарантії оплати медичної допомоги при виникненні страхового випадку, за рахунок накопичених страховиком коштів. Медичне страхування дозволяє гарантувати громадянину безкоштовне надання певного обсягу медичних послуг, при виникненні страхового випадку (порушення здоров’я), за наявності договору зі страховою медичною організацією. Остання несе витрати з оплати випадку надання медичної допомоги (ризику), з моменту сплати громадянином першого внеску до відповідного фонду. Забезпечує право громадян які працюють, і членів їхніх сімей на кваліфіковане медичне обслуговування та матеріальне забезпечення, у випадку захворювання та в інших випадках.

3. Заповнити заявку.